Mapa do celów projektowych

Oferta - Mapa do celów projektowych

Proces tworzenia mapy do celów projektowych polega na aktualizacji istniejącej w zasobie geodezyjnym bądź założenie nowej mapy zasadniczej, zawiera ona dane dotyczące obiektów topograficznych, sieci uzbrojenia podziemnego oraz ewidencji gruntów i budynków. Dzięki niej projektant jest w stanie dopasować swój projekt do istniejącej sytuacji.

Nasze doświadczenie oraz sprzęt, pozwalają inwentaryzować otoczenie z najwyższa dokładnością. Gwarantuje to brak przykrych niespodzianek podczas przebiegu budowy takich jak na przykład kabel wysokiego napięcia przebiegający przez planowany wykop oraz niweluje koszty inwestycji przez jej optymalizacje z otoczeniem.